AJA Ki Pro GO

NAB 2019: AJA Ki Pro GO Multi-Channel H.264 Recorder/Player

NAB 2019: AJA Ki Pro GO Multi-Channel H.264 Recorder/Player

At NAB 2019 we stopped by the AJA Booth to talk about their newly announced Ki Pro GO. The Ki Pro GO is a portable multi-channel H.264 recorder…